Dinsdag Inschrijfformulier
Inschrijving voor deze league is mogelijk voor alle leden van de BVJ.
De teams van de huidige league krijgen voorrang bij de inschrijving, mits zij op tijd het formulier inleveren.
U dient minimaal 5 vaste spelers op te geven. Er mogen maar 2 spelers met een pasgemiddelde van 190+ in 1 team.